Blog

Comunicat de presa

Comunicat de presa

15 noiembrie 2023 Blog

Proiectul “Achizitie utilaje performante pentru K.S.M. LEAD SRL”, cod MySMIS 130778, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către K.S.M. LEAD SRL și are o valoare totală de 1.405.546,22 Lei, din care 944.105,02 Lei (802.489,27 lei din fonduri FEDR si 141.615,75 lei din fonduri de la bugetul national) reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 21.10.2020 – 31.10.2021. Obiectivul proiectului este dezvoltarea activitatii companiei prin achizitia de utilaje de constructii.

Date de contact beneficiar:
Budila , Str Seaca nr.331D, Jud Brasov,
tel. 0734522522, e-mail ksmlead@gmail.com

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.