Blog

Comunicat de presă

Comunicat de presă

28 septembrie 2021 Blog

 

ANUNȚ DE PRESĂ

K.S.M. LEAD SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul „Achiziție utilaje performante pentru K.S.M. LEAD SRL”

Proiectul “Achiziție utilaje performante pentru K.S.M. LEAD SRL”, cod MySMIS 130778, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către K.S.M. LEAD SRL și are o valoare totală de 1.405.546,22  Lei, din care 944.105,02  Lei (802.489,27 lei din fonduri FEDR și 141.615,75 lei din fonduri de la bugetul național) reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 21.10.2020 – 31.10.2021. Obiectivul proiectului este dezvoltarea activității companiei prin achiziția de utilaje de construcții.

Date de contact beneficiar:
Mun. Brașov, str. Tâmpei, nr. 15, cam 1, bloc D1, scara F, ap. 8, jud. Brașov,
tel. 0734522522, e-mail: ksmlead@gmail.com
 
 
www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.